logo

Poradnictwo i Terapia

mgr Norbert Gibowski

"Bycie empatycznym to widzenie świata oczami drugiego, a nie widzenie własnego odbitego w jego oczach"

Kilka słów o sobie...

Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku Nauk o Rodzinie. Ukończyłem Szkołę Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień W Broku. Odbyłem szkolenie dla pracowników lecznictwa Odwykowego nt. „Podejście Logoterapeutyczne w Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia”. W Polskim Instytucie Dialogu Motywującego uzyskałem tytuł Terapeuty Motywującego oraz ukończyłem szkolenie Dialog Motywujący w Terapii Grupowej Osób Uzależnionych lub Używających Narkotyków. Jako Terapeuta motywujący pracuję w zakresie motywacji do zmiany w każdej dziedzinie życia ( praca, odżywianie, sport). Mam wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentem. Pracuję z osobami:
- Uzależnionymi od alkoholu
- Uzależnionymi od narkotyków
- Uzależnionymi od hazardu
- Osobami współuzależnionymi

Uzależnienie – co to takiego?

Osoba sięgająca po alkohol by zminimalizować stres, by zapomnieć o problemach, zmaga się z ogniem krytyki bliskich jej osób, środowiska w którym żyje, pracuje. Słowo „alkoholik”, „alkoholiczka” stygmatyzuje osoby borykające się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Osoby te pozostają same ze  sobą, bez wsparcia ze strony bliskich i nie mają pojęcia jak poradzić sobie z sięganiem po alkohol lub inne substancje psychoaktywne. Często wstydzą się prosić o pomoc.
W swojej pracy jestem przy kliencie i wspólnie z nim poszukuję rozwiązań, które umożliwią poprawienie jakości jego życia. Rozmawiam, nie oceniając, nie krytykując, szanując autonomie klienta. Pomagam mu odnaleźć w sobie potencjał, który ma każdy człowiek, a którego często w sobie nie dostrzega. Dostarczam wiedzę na temat substancji uzależniających oraz chorób, jakimi są zaburzenia psychiczna oraz zaburzenie zachowań.
Człowiek jest wartością samą w sobie. To jednostka autonomiczna, z własnymi przekonaniami o świecie. Celem mojej pracy jest wydobycie ludzkiego kapitału, wewnętrznej motywacji do zmiany. Człowiek posiada zasoby, jest sam dla siebie specjalistą, sam wie co jest dla niego najlepsze, jednak sięganie po substancje psychoaktywne zaburza jego osąd i sprawia, że  nie dostrzega  swojego potencjału.
Człowiek nie jest sam, żyje w  rodzinie, którą również dotyka jego uzależnienie. Dlatego obejmuję pomocą członków rodziny klienta i pomagam zrozumieć im czym jest problemem uzależnienia i w jaki sposób sobie z nim radzić.
Podanie ręki jest dla mnie celem nadrzędnym. Relacja jest w tym przypadku lekiem.
Jestem z klientem, by pokazać mu jego wewnętrzną siłę i  pomóc mu ją wydobyć.
Jeśli zmagasz się z podobnym problemem, jesteś osobą nadużywającą substancji psychoaktywnych lub członkiem rodziny takiej osoby i jesteś bezsilny zapraszam na rozmowę w przyjaznej i miłej atmosferze.
Narzędziami jakimi pracuję są Dialog Motywujący i Terapia Humanistyczna.

uzaleznienie

Skontaktuj się ze mną


Norbert Gibowski - ZnanyLekarz.pl